Mūsu kontakti:

Skanstes iela 25, Rīga LV-1013

+371 6789 5910

Jautā mums:

Ja esat saņēmis/-usi paziņojumu, ka Jūsu parāds ir nodots SIA „GelvoraSergel”, saglabājiet mieru un pēc iespējas ātrāk kontaktējieties ar vēstulē norādīto parādu atgūšanas speciālistu, lai konstruktīva dialoga ceļā rastu kopīgu risinājumu.

SIA “GelvoraSergel” parādu atgūšanas politika ir orientēta uz sadarbību un kompromisu, lai pēc iespējas efektīvi īstenotu parādu atgūšanu ārpustiesas ceļā, īpašu uzmanību pievēršot pretimnākošai un godprātīgai attieksmei pret debitoru. SIA “GelvoraSergel” apkalpo parādniekus,

nodrošinot katram savu parādu atgūšanas speciālistu un individuālu pieeju, kas palīdzēs rast optimālākos risinājumus  veiksmīgai saistību izpildei, vajadzības gadījumā konsultējot, izstrādājot elastīgus maksājuma grafikus un sniedzot citu palīdzību.

Kādi ir ieguvumi risinot problēmu sarunu ceļā?


Svarīgi atcerēties, ka saistības būs jāizpilda jebkurā gadījumā. Ārpustiesas parādu atgūšanas gadījumā parādniekam jāsedz tikai atbilstoši līgumam paredzētā summa (parāda pamatsumma un/vai līgumsods, un/vai kavētā maksājuma procenti, un/vai zaudējumi). Ja parādu atgūšana notiek ar tiesas palīdzību, tiesu izpildītājs piedzīs nevien parāda summu,

bet arī tiesvedības izmaksas un tiesu izpildītāja atlīdzību, turklāt šādā gadījumā tiks nopietni sabojāta parādnieka kredītvēsture. Jāņem vērā, ka parāda atgūšana var notikt piespiedu kārtā – apķīlājot īpašumus un/vai bloķējot bankas kontus, un/vai ieturot līdzekļus no parādnieka algas vai pensijas.

 

Noderīga informācijaJa neatradāt atbildi uz sev interesējošu jautājumu, apmeklējiet “BUJ” sadaļu, kurā ir sniegtas atbildes uz Biežāk uzdotajiem jautājumiem