Mūsu kontakti:

Skanstes iela 25, Rīga LV-1013

+371 6789 5910

Jautā mums:

Jautājumi un atbildes

Mēs augstu vērtējam parādnieka izrādīto interesi, vēršoties pie mums, lai uzdotu neskaidros jautājumus un risinātu problēmu.

Ja esat saņēmis brīdinājuma vēstuli, svarīgi sazināties ar mums pēc iespējas ātrāk, jo kavēšanās vai izvairīšanās no parāda samaksas sabojās kredītvēsturi, turklāt parāda summa turpinās pieaugt atbilstoši Jūsu līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

Vēstulē ir norādīta par Jūsu lietu atbildīgā parādu atgūšanas speciālista kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), kā arī darba laiks. Jebkādu jautājumu gadījumā varat zvanīt arī uz centrālo tālruņa numuru 67895910 (darba dienās 8:00-21:00) vai rakstīt uz e-pastu [email protected].

Apmaksu varat veikt:

 • pašapkalpošanās portālā https://gelvorasergel.lv/portals/
 • jebkurā Latvijas komercbankā;
 • Latvijas pasta nodaļās (jārēķinās, ka maksājums uz mūsu kontu var tikt pārskaitīts ar nokavēšanos);
 • savā internetbankā (AS Swedbank klientus aicinām izmantot definēto maksājumu).

NB! Maksājuma mērķī ir jānorāda lietas numurs.

Apmaksu vēlams veikt uz SIA “GelvoraSergel” brīdinājuma vēstulē norādīto norēķinu kontu, bet var pārskaitījumu veikt arī uz šo Swedbank norēķinu kontu:
LV46HABA0551039500305

Lietas numurs ir 6 zīmju identifikators, pēc kura tiek identificēta konkrētā parāda atgūšanas lieta. Lietas numurs tiek norādīts arī vēstulēs.

Apliecinājumu izsniedzam tikai tiem parādniekiem, kuru kreditors ir SIA “GelvoraSergel”. Apliecinājuma izsniegšana ir maksas pakalpojums – 10.00 EUR (ieskaitot PVN). Pēc pakalpojuma apmaksas uz Jūsu norādīto adresi tiek nosūtīts rakstveida apliecinājums, kas pierāda, ka parādsaistības ir dzēstas un pret Jums nav materiāla rakstura pretenziju.

 • Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, un varat nomaksāt visu summu norādītajā termiņā, parāds jāapmaksā 30 dienu laikā pēc vēstules nosūtīšanas datuma.
 • Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, bet nevarat nomaksāt uzreiz visu summu norādītajā termiņā, aicinām nekavējoties sazināties ar mums, lai vienotos par saistību izpildes kārtību.
 • Ja Jūs apstrīdat parādsaistību esamību vai parādsaistību apjomu, aicinām 21 dienas laikā no vēstules saņemšanas rakstveidā izteikt pamatotas pretenzijas, iesnieguma pielikumā pievienojot attiecīgo dokumentu kopijas.

Jā, parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš par to vienojoties ar Jūsu atbildīgo parādu atgūšanas speciālistu, tomēr jārēķinās, ka,  maksājot pa daļām, var pieaugt gan parāda administrēšanas izdevumi, gan Jūsu līgumā atrunātie procenti un līgumsods, tāpēc aicinām izvērtēt iespējas atmaksāt parādu pēc iespējas īsākā laika posmā.

Šādā gadījumā aicinām neignorēt mūsu vēstules un zvanus, bet gan nekavējoties mums nosūtīt rakstveida iesniegumu ar pamatotām pretenzijām, klāt pievienojot dokumentu kopijas, kas apstiprina parāda esamību mazākā apmērā vai tā neesamību vispār.

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas tomēr aicinām rūpīgi apdomāt iespējas nokārtot parādsaistības un savlaicīgi izvairīties no vēl lielākām problēmām.
Neveicot parāda apmaksu, jārēķinās, ka:

 • var pieaugt līgumsoda apmērs;
 • var pieaugt procentu apmērs;
 • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā;
 • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām SIA “GelvoraSergel” parādvēstures datu bāzē;
 • var tikt uzsākts tiesvedības process.

Parādvēstures datu bāzēs ievietojam informāciju tikai par cesijas ceļā pārņemto parādnieku saistībām. 

Datus AS “Kredītinformācijas birojs” uzturētajā datu bāzē ievietojam, ja no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas un attiecīgi 30 dienas iepriekš parādnieks ir informēts par ziņu nodošanu AS “Kredītinformācijas birojs”.

Savukārt, Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā ziņas par parādnieka saistībām, kuras izriet no kreditēšanas līguma, tiek iekļautas, ja no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas un iepriekš parādnieks ir ticis informēts par ziņu nodošanu Kredītu reģistram.

 • Jūsu kreditors ir noslēdzis sadarbības līgumu un pilnvarojis SIA “GelvoraSergel” pārstāvēt viņa intereses, līdz ar to turpmāku parāda atgūšanu veicam mēs.
 • Jūsu iepriekšējais kreditors ir cedējis Jūsu parādsaistības, līdz ar to prasījuma tiesības uz parāda atmaksu ir pārgājušas SIA “GelvoraSergel”.

Civillikumā ir regulēts prasījuma tiesību pārdošanas  jeb cesijas process. Cesijas ceļā tiek nopirktas parāda prasījuma tiesības, līdz ar to mainās parādnieka kreditors. Jaunais kreditors ir tiesīgs prasīt, lai parādnieks izpilda visas parādsaistības, kas izriet no līguma ar iepriekšējo kreditoru.

Parādnieka pienākums atmaksāt parāda administrēšanas izdevumus izriet no  Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 6. panta.

Ja neatradāt atbildi uz meklēto jautājumu, tad sazinieties ar mums!

Tel.: +371 6789 5910

Fakss: +371 6789 5911

E-pasts: [email protected]