Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

Mūsu kontakti:

Cēsu iela 31, k.3, LV-1012
Rīga, Latvija.
(371) 678 959 10
inkasso@gelvorasergel.lv
www.gelvorasergel.lv

WhatsApp

Jautā mums!

Ziņa nosūtīta veiksmīgi
 
Lūdzu korekti aizpildiet visus obligātos laukus!

Jautājumi un atbildes

Kā rīkoties, ja esmu saņēmis/usi brīdinājuma vēstuli no SIA “GelvoraSergel”?

Mēs augstu vērtējam parādnieka izrādīto interesi, vēršoties pie mums, lai uzdotu neskaidros jautājumus un risinātu problēmu.

Ja esat saņēmis brīdinājuma vēstuli, svarīgi sazināties ar mums pēc iespējas ātrāk, jo kavēšanās vai izvairīšanās no parāda samaksas sabojās kredītvēsturi, turklāt parāda summa turpinās pieaugt atbilstoši Jūsu līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

Vēstulē ir norādīta par Jūsu lietu atbildīgā parādu piedziņas speciālista kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), kā arī darba laiks. Jebkādu jautājumu gadījumā varat zvanīt arī uz centrālo tālruņa numuru 67895910 (darba dienās 8:00-21:00) vai rakstīt uz e-pastu inkasso@gelvorasergel.lv.

Ja vēlaties izrunāt neskaidros jautājumus klātienē, aicinām ierasties SIA “GelvoraSergel” birojā, Rīgā, Cēsu ielā 31 K3.

Kur es varu veikt parāda apmaksu?

Apmaksu varat veikt:

 • jebkurā Latvijas komercbankā;
 • Latvijas pasta nodaļās (jārēķinās, ka maksājums uz mūsu kontu var tikt pārskaitīts ar nokavēšanos);
 • savā internetbankā (AS Swedbank klientus aicinām izmantot definēto maksājumu).

NB! Maksājuma mērķī ir jānorāda piedziņas lietas numurs.

Uz kādu norēķinu kontu jāveic parāda apmaksa?

Apmaksu vēlams veikt uz SIA “GelvoraSergel” brīdinājuma vēstulē norādīto norēķinu kontu, bet var pārskaitījumu veikt arī uz šo Swedbank norēķinu kontu:
LV46HABA0551039500305

Kas ir piedziņas lietas numurs?

Piedziņas lietas numurs ir 6 zīmju identifikators, pēc kura tiek identificēta konkrētā parāda piedziņas lieta. Piedziņas lietas numurs tiek norādīts arī vēstulēs.

Vai pēc parāda apmaksas varēšu saņemt no Jums apliecinājumu, ka parādsaistības esmu dzēsis?

Apliecinājumu izsniedzam tikai tiem parādniekiem, kuru kreditors ir SIA “GelvoraSergel”. Apliecinājuma izsniegšana ir maksas pakalpojums – 10.00 EUR (ieskaitot PVN). Pēc pakalpojuma apmaksas uz Jūsu norādīto adresi tiek nosūtīts rakstveida apliecinājums, kas pierāda, ka parādsaistības ir dzēstas un pret Jums nav materiāla rakstura pretenziju.

Cik ilgā laikā jānomaksā parāds?
 • Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, un varat nomaksāt visu summu norādītajā termiņā, parāds jāapmaksā 30 dienu laikā pēc vēstules nosūtīšanas datuma.
 • Ja Jūs neapstrīdat parādsaistību esamību un apjomu, bet nevarat nomaksāt uzreiz visu summu norādītajā termiņā, aicinām nekavējoties sazināties ar mums, lai vienotos par saistību izpildes kārtību.
 • Ja Jūs apstrīdat parādsaistību esamību vai parādsaistību apjomu, aicinām 21 dienas laikā no vēstules saņemšanas rakstveidā izteikt pamatotas pretenzijas, iesnieguma pielikumā pievienojot attiecīgo dokumentu kopijas.
Vai ir iespējams samaksāt parādu pa daļām?

Jā, parādu ir iespējams maksāt pa daļām, iepriekš par to vienojoties ar Jūsu atbildīgo parādu piedziņas speciālistu, tomēr jārēķinās, ka,  maksājot pa daļām, var pieaugt gan parāda administrēšanas izdevumi, gan Jūsu līgumā atrunātie procenti un līgumsods, tāpēc aicinām izvērtēt iespējas atmaksāt parādu pēc iespējas īsākā laika posmā.

Kā rīkoties, ja parādsaistības neatzīstu Jūsu norādītajā apjomā vai neatzīstu tās vispār?

Šādā gadījumā aicinām neignorēt mūsu vēstules un zvanus, bet gan nekavējoties mums nosūtīt rakstveida iesniegumu ar pamatotām pretenzijām, klāt pievienojot dokumentu kopijas, kas apstiprina parāda esamību mazākā apmērā vai tā neesamību vispār.

Ar ko jārēķinās, ja neveikšu parāda atmaksu?

Pirms šāda lēmuma pieņemšanas tomēr aicinām rūpīgi apdomāt iespējas nokārtot parādsaistības un savlaicīgi izvairīties no vēl lielākām problēmām.
Neveicot parāda apmaksu, jārēķinās, ka:

 • var pieaugt līgumsoda apmērs;
 • var pieaugt procentu apmērs;
 • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām Latvijas Bankas Kredītu reģistrā;
 • var tikt ievietoti dati par Jūsu parādsaistībām SIA “Gelvora” parādvēstures datu bāzē;
 • var tikt uzsākts tiesvedības process.
Kad par manām parādsaistībām tiek ievietota informācija parādvēstures datu bāzē?

Dati parādvēstures datu bāzē tiek ievietoti 36. dienā no pirmās brīdinājuma vēstules nosūtīšanas, ja parādnieks neveic pilnu apmaksu vai nav rakstveidā izteicis pamatotus iebildumus.

Kāpēc parādu piedzen nevis mans kreditors, bet SIA “Gelvora”?
 • Jūsu kreditors ir noslēdzis sadarbības līgumu un pilnvarojis SIA “GelvoraSergel” pārstāvēt viņa intereses, līdz ar to turpmāku parāda atgūšanu veicam mēs.
 • Jūsu iepriekšējais kreditors ir cedējis Jūsu parādsaistības, līdz ar to prasījuma tiesības uz parāda atmaksu ir pārgājušas SIA “Gelvora”.
Ko nozīmē jēdziens „parāda cedēšana” un „cesija”?

Civillikumā ir regulēts prasījuma tiesību pārdošanas  jeb cesijas process. Cesijas ceļā tiek nopirktas parāda prasījuma tiesības, līdz ar to mainās parādnieka kreditors. Jaunais kreditors ir tiesīgs prasīt, lai parādnieks izpilda visas parādsaistības, kas izriet no līguma ar iepriekšējo kreditoru.

Kāpēc man ir jāatmaksā ar parāda piedziņu saistītie izdevumi /parāda administrēšanas izdevumi?

Parādnieka pienākums atmaksāt parāda administrēšanas izdevumus izriet no  Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma 6. panta.