Mūsu kontakti:

Skanstes iela 25, Rīga LV-1013

+371 6789 5910

Jautā mums:

  1. rakstveida vienošanās slēgšana ar parādnieku* – EUR 70.00
  2. izziņas izsniegšana par parāda apmēru** – EUR 10.00
  3. apliecinājuma izsniegšana par parāda samaksu** – EUR 10.00
  4. komercķīlas dzēšana – EUR 10.00
  5. saistību pamatojošu dokumentu izsniegšanu parādniekam, ja tiem ir jābūt parādnieka rīcībā** – EUR 7.00

Komisijas maksa ieskaitāma SIA “GelvoraSergel” kredītiestādes norēķinu kontā AS “Swedbank”, konta Nr.LV88HABA0551039106796. Pieprasītie dokumenti tiks izsniegti pēc samaksas saņemšanas.

* komisijas maksa par rakstveida vienošanās slēgšanu attiecas uz jebkuru vienošanos, izlīgumu, pārjaunojumu, parāda atlaidumu un parāda restrukturizāciju, kas ar parādnieku tiek slēgta lietās, kurās līguma izpilde ir nodrošināta ar hipotēku uz nekustamo īpašumu vai kurās tiek lemts par parāda atlikuma samaksas kārtību pēc ieķīlātā nekustamā īpašuma pārdošanas, kā arī ikvienā netipiskā gadījumā, kad sabiedrības juristi gatavo vai saskaņo parakstāmo dokumentu.

** komisijas maksa piemērojama par katru parādnieka saistību lietu (līgumu) atsevišķi. Piemēram: 1) Ja parādniekam ir 2 saistību lietas SIA “GelvoraSergel”, tad kopējā maksa par izziņu sagatavošanu būs 20.00 EUR jeb 10.00 EUR par katru saistību lietu. 2) Maksa par saistību pamatojošu dokumentu izsniegšanu parādniekam, ja tiem ir jābūt parādnieka rīcībā, par 2 saistību lietām būs 14.00 EUR jeb 7.00 EUR par katru saistību lietu.