Mūsu kontakti:

Skanstes iela 25, Rīga LV-1013

+371 6789 5910

Jautā mums:

SIA “GelvoraSergel” ilgstošā parādu atgūšanas pieredze rāda, ka līdz 85% parādu iespējams atgūt ārpustiesas ceļā.

Mūsu profesionālie un zinošie parādu atgūšanas speciālisti nodrošina ātru un efektīvu parādu atgūšanu, vienlaikus pievēršot uzmanību pretimnākošai attieksmei pret parādnieku un rūpējoties par kreditora un parādnieka ilgtspējīgu attiecību saglabāšanos.

Visi piedāvātie pakalpojumi tiek sniegti Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma un Vispārējās datu aizsadzības regulas ietvaros, kā arī ievērojot Latvijas Ārpustiesas parādu atguvēju asociācijas (LĀPAA) reglamentu un SIA “GelvoraSergel” iekšējo ētikas kodeksu.

Parādu ārpustiesas atgūšana un uzraudzība ārpustiesas ceļā jeb inkasso

 1. Tiek noslēgts sadarbības līgums.
 2. Klients sagatavo un atsūta elektroniskā formātā parādu atgūšanas pieteikumu.
 3. Ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pieteikumā uzrādītie debitori tiek ievadīti parādu apstrādes sistēmā.
 4. Vienas darba dienas laikā no debitoru ievadīšanas sistēmā tiek uzsākts parāda atgūšanas process, kas ietver:

brīdinājuma vēstuļu un e-pastu sūtīšanu;

telefonisku sazināšanos ar parādnieku – parādnieka informēšana par kavētu maksājumu un iespējamajām sekām parādsaistību nepildīšanas gadījumā;

kontaktinformācijas meklēšanu – ja parādnieka kontaktinformācija nav pieejama vai tā ir kļūdaina, aktuālās kontaktinformācijas meklēšana tiek uzsākta nekavējoties un netiek pārtraukta visā lietas apstrādes periodā;

apmaksas grafika izstrādi, ņemot vērā kreditora intereses un debitora iespējas;

maksājumu kontroli – vienojoties ar debitoru par parāda pilnas summas apmaksu vai parāda apmaksas kārtību, tiek veikta vienošanās izpildes uzraudzība;

Maksa par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumiem

SIA “GelvoraSergel” politika paredz, ka uzņēmums, nododot parādniekus parādu patgūšanas procesam, maksā tikai par sasniegtajiem rezultātiem. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta no faktiski atgūtās parāda summas. Konkrēts atlīdzības apmērs (procentos) ir atkarīgs no parāda vecuma, apmēra un uzņēmuma apstrādē nodoto lietu skaita.

Gadījumā, ja parādnieks atsakās no parādsaistību izpildes un jebkādas sadarbības, klients par to tiek informēts, rekomendējot tālākās parāda atgūšanas darbības, kas paredz šādas iespējas:

 • parāda atgūšanu tiesas ceļā;
 • parādnieka maksātnespējas procesa ierosināšanu;
 • parāda pārdošanu;
 • citas atbilstošas darbības. 

Parādu atgūšana tiesas ceļā

Gadījumos, kad parāds ar inkasso metodēm netiek atgūts, SIA “GelvoraSergel” saviem klientiem piedāvā profesionālus juridiskos pakalpojumus, uzsākot parādu atgūšanu tiesas ceļā.

Parādu atgūšana tiesas ceļā ietver šādus pakalpojumus:

 • juridiskās konsultācijas, piedāvājot piemērotāko tiesvedības procesu;
 • nepieciešamo dokumentu sagatavošanu;
 • prasības pieteikuma iesniegšanu tiesvedības procesa uzsākšanai;
 • kreditora pārstāvību tiesā;
 • dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu zvērinātam tiesu izpildītājam,
 • tiesas nolēmuma piespiedu izpildi;
 • zvērinātu tiesu izpildītāju darba kontroli.