Mūsu kontakti:

Skanstes iela 25, Rīga LV-1013

+371 6789 5910

Jautā mums:

SIA “Gelvora” paziņojums par apvienošanos ar SIA “Sergel”

12.10 2018

Cienījamie klienti!

Ar 2018.gada 11.oktobra Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmumu ir izdarīts ieraksts par SIA “Sergel”, reģistrācijas Nr.40103183181, pievienošanu SIA “Gelvora”. Tas nozīmē, ka SIA “Sergel” ir beigusi pastāvēt kā atsevišķs tiesību subjekts, un visas SIA “Sergel” tiesības un saistības ir pārgājušas SIA “Gelvora”. Uzņēmumu apvienošanas rezultātā SIA “Gelvora” pārņems arī SIA “Sergel” iestrādes un parādu ārpustiesas atgūšanas praksi.

SIA “Sergel” noslēgtie līgumi ir spēkā esoši, un to izpildi pilnā apmērā ir pārņēmusi SIA “Gelvora”. Šīs pārmaiņas neietekmēs mūsu sadarbību un mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

SIA “Sergel” partneriem un debitoriem tiks nosūtīti arī rakstveida paziņojumi par uzņēmumu apvienošanās pabeigšanu un šajā sakarā izdarītajām izmaiņām. Lūdzam iepazīties ar šiem paziņojumiem un sekot tajos ietvertajām norādēm. Īpašu uzmanību lūdzam pievērst maksājumu rekvizītiem: visi maksājumi, kas jums bija jāveic SIA “Sergel”, sākot no 11.10.2018. ir jāveic uz SIA “Gelvora” norēķinu kontu AS “Swedbank”, konta Nr.LV25HABA0551045769017. Maksājuma mērķī norādāms piedziņas lietas numurs, kas atrodams jums adresētajā sūtījumā. Neskaidrību gadījumos lūdzam ar mums sazināties!

SIA “Sergel” klienti un debitori saziņai ar mums līdz kontaktinformācijas aktualizēšanai var izmantot iepriekšējos kontakttālruņus un elektroniskā pasta adreses, kā arī visus saziņas līdzekļus, kas norādīti SIA “Gelvora” mājas lapā. SIA “Sergel” debitorus aicinām izmantot arī e-pasta adresi [email protected].

Oficiālu paziņojumu var apskatīt šeit: Gelvora paziņojums par apvienošanos.