Mūsu kontakti:

Cēsu iela 31, k.3, LV-1012
Rīga, Latvija.

+371 6789 5910

Jautā mums:

Cesija jeb parādu pirkšana nozīmē, ka prasījuma tiesības pret atlīdzību tiek nodotas no viena kreditora citam.

Parādu atgūšanas process var būt ilgstošs un sarežģīts. SIA “GelvoraSergel” cesijas ceļā pērk debitoru portfeļus, samazinot kreditoru iespējamos zaudējumus un nodrošinot tiem iespēju saņemt cesijas maksu nekavējoties.

Cesijas process

  1. Kreditors sagatavo un nosūta vērtēšanai cesijas portfeli (vismaz 50 parādnieki), sniedzot informāciju par tajā esošajiem debitoriem un to parādsaistībām.
  2. Izanalizējot debitoru portfelī iekļauto informāciju, SIA “GelvoraSergel” piedāvā klientam cesijas portfeļa pirkšanas maksu.
  3. Ja tiek panākta vienošanās par cesijas maksas apmēru, tiek noslēgts cesijas līgums un SIA “GelvoraSergel” tiek nodoti visi parādsaistības apliecinošie dokumenti.
  4. SIA “GelvoraSergel” cesijas maksu pārskaita kreditoram 10 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

Cesijas priekšrocības

Nodrošina tūlītēju naudas līdzekļu iegūšanu.

Ļauj izvairīties no ilgstošā un sarežģītā parādu atgūšanas procesa.

Uzņēmuma bilance tiek atbrīvota no “iesaldētiem” līdzekļiem.

Samazina iespējamos zaudējumus, ļaujot efektīvi izmantot atgūto naudu komercdarbībā.